Firma Usługowa Hermer Jacek Chudyński
NIP: 765-164-35-01
Data założenia: 2010 rok
Konto bankowe: 64 2030 0045 1110 0000 0192 0620